نشت یابی چیلر

چیلر تراکمی دارای سیکل فریون و شامل 4 جز اصلی کمپرسور، کندانسور، اکسپنشن ولو و اواپراتور است. در داخل این سیکل، مبردی برای سرما سازی استفاده می شود و همیشه الزاما جهت بهترین میزان کیفیت فرآیند سردسازی ما به مقدار معینی مبرد نیاز داریم و اگر این حجم کمتر یا بیشتر شود، چیلر ما به مشکل خواهد خورد.

یعنی به همان اندازه ای که حجم فزاینده مبرد فرآیند خنک کنندگی را مختل میکند؛ کم بودن فریون نیز موجب عدم سرد کنندگی می شود. برای اینکه علت کم بودن فریون را پیدا کنیم باید عمل نشت یابی چیلر و سپس سرویس و تعمیر چیلر را انجام دهیم. برای مثال تعمیر چیلر ترین را شروع کنیم. ما در اینجا نشت یابی چیلر را توضیح می دهیم.

نشت یابی چیلر در دو مرحله صورت میگیرد:

 • پس از تولید چیلر و قبل از نصب و راه اندازی چیلر.
 • قبل از راه اندازی
 • حین بهره برداری

 

نشت یابی چیلر

 


نشت یابی چیلر تراکمی


وقتی متوجه میشویم که چیلر تراکمی دچار نشتی گردیده باید اقداماتی را جهت نشت یابی چیلر انجام دهیم. در اینجا نشت یابی را به صورت مرحله ای توضیح میدهیم.

 

ابزار و مواد مورد نیاز جهت نشت یابی چیلر :

 • ابزارهای دستی مکانیکال
 • ابزار تخصصی کار با چیلر
 • شیلنگ های رابط
 • سیلندر کپسول نیتروژن خشک
 • نشت یاب الکترونیکی کالیبره شده
 • تنظیم کننده نیتروژن به همراه شیر و گیج فشار
 • اتصالات لوله و شیرهای توپی

 

نشت یابی چیلر تراکمی

 

مراحل نشت یابی چیلر :

 1. کلید ورودی برق را قطع کرده و تابلوی آن برچسب اعلان زده شود.
 2. پمپ های گردشی آب سرد ( فنکوئل هواساز ) و کندانسور را خاموش شود.
 3. با بستن مسیر اواپراتور و کندانسور سمت آب چیلر را از سیستم جدا شود.
 4. شیلنگ را به شیر تخلیه واتر باکس کندانسور وصل کنید.
 5. شیلنگ را به شیر تخلیه واتر باکس اواپراتور وصل کنید.
 6. انتهای شیلنگ را به نزدیکترین محل تخلیه آب موتورخانه نزدیک کنید.
 7. شیر تخلیه مبدل اواپراتور را به آرامی باز کنید تا آب به طور کامل تخلیه شود تا فشاری در سمت آب نباشد.
 8. شیر تخلیه مبدل کندانسور را به آرامی باز کنید تا آب به طور کامل تخلیه شود تا فشاری در سمت آب نباشد.
 9. باید مراقب بود که در حین تخلیه آب سیستم شلنگ در طول این فرآیند شلاق نمی زند.
 10. شیر هواکش خط اواپراتور و کندانسور را باز کنید تا امکان تخلیه آب سریعتر فراهم شود.
 11. شیرهای توپی را روی تمام اتصالات تخلیه خط فریون نصب کنید.
 12. گیج فشاری را نصب کنید که بتواند 2 psi یا افزایش ریزتر را در یکی از اتصالات نشان دهد.
 13. تنظیم کننده نیتروژن را روی مخزن نیتروژن نصب کنید.
 14. شلنگ مشترک را از منیفولد به تنظیم کننده نیتروژن وصل کنید.
 15. شیلنگ سمت بالا را به اتصال تخلیه وصل کنید.
 16. نیتروژن را به مدت 5 دقیقه به آرامی از طریق بسته های لوله تخلیه کنید تا مطمئن شوید که مبرد باقی مانده نیست.
 17. مخزن نیتروژن را ببندید و اجازه دهید فشار در بسته به اتمسفر کاهش یابد
 18. تنظیم آشکار ساز مبرد بر روی 0.1 اونس در سال
 19. اگر مبرد شناسایی شد، تصفیه نیتروژن را برای 5 دقیقه دیگر ادامه دهید و جریان تخلیه را دوباره بررسی کنید. اگر مبرد در جریان باقی می ماند، جعبه های آب را بردارید و نشتی لوله ها و اتصالات رول لوله را آزمایش کنید. تمام نشتی ها را تعمیر کنید شناسایی با استفاده از بهترین شیوه های میدانی، نصب مجدد جعبه های آب.
 20. تمام اتصالات تخلیه و هواکش را ببندید.
 21. شروع تایمر.
 22. پس از گذشت یک ساعت، دریچه های تخلیه را باز کرده و کاوشگر نشت یاب را در اتصال قرار دهید.
 23. اگر نشتی تشخیص داده شد، مراحل 15 تا 20 را تکرار کنید. اگر پس از آزمایش دوم نشتی تشخیص داده شد، جعبه های آب را بردارید وتست نشت لوله ها تمام نشتی های شناسایی شده را با استفاده از بهترین روش های میدانی تعمیر کنید، جعبه های آب را دوباره نصب کنید.
 24. فرآیند تست نشتی/تعمیر نشتی ها را تا زمانی که پس از فاصله یک ساعته هیچ ماده مبردی شناسایی نشود ادامه دهید.

 

نشت یابی چیلر تراکمی

 

اگر در طی هر یک از مراحل نشت یابی چیلر بالا مجبور به حذف جعبه های آب هستید، توصیه می شود که یک قطعه پلاستیکی 4 میل روی تمام لوله ها (در هر دو انتها) با حداقل یک همپوشانی 2-3 اینچی چسبانده شود. سپس می توان کاوشگر نشتی یاب را از طریق پلاستیک در پایین فرو کرد تا مشخص شود که آیانشتی وجود دارد این کار نیاز به برداشتن و نصب مجدد جعبه های آب را از بین می برد.

جعبه‌های آب را می‌توان پس از اتمام تست نشتی مجدداً نصب کرد. ترجیح داده می شود که شیرهای توپی را برای استفاده در آینده نصب کنید. دریچه های توپ ممکن است. از اتصالات تخلیه و هواکش جدا شده و در صورت درخواست به حالت اولیه باز می گردد.