نشت یابی سردخانه

سردخانه فریونی دارای سیکل فریون و شامل 4 بخش اصلی است که مجموعه کمپرسور، کندانسور، اکسپنشن ولو و اواپراتور، این سیکل را تشکیل می دهند. در این سیکل مبردی (سرمازا) را برای سردکنندگی استفاده می کنیم و همواره باید برای بهره مندی از بهترین کیفیت سردسازی، ما به مقدار معینی مبرد استفاده کنیم.

اگر این مقدار کمتر یا بیشتر باشد سردخانه ما با ایراد مواجه خواهد شد و به همان مقداری که حجم مبرد زیادی فرآیند سردسازی را مختل میکند؛ کم بودن فریون نیز باعث عدم تعادل سردسازی می گردد. همچنین تجهیزات نیز صدمه خواهند دید. برای اینکه علت کاهش فریون را پیدا کنیم باید ماشین سیکل فریون سردخانه را نشت یابی کنیم. جهت مطالعه مقاله تعمیر کمپرسور دو مرحله ای سردخانه نیز کلیک کنید.

نشت یابی سردخانه در سه مرحله صورت میگیرد:

 • پس از نصب سردخانه و قبل از نصب راه اندازی.
 • قبل از راه اندازی دوره ای
 • حین بهره برداری

 

نشت یابی سردخانه

 


نشت یابی سردخانه فریونی


وقتی متوجه می شویم که سردخانه فریونی دچار نشتی گردیده باید اقداماتی را جهت نشت یابی سردخانه انجام دهیم. در این قسمت مراحل مختلف نشت یابی سردخانه فریونی را به صورت مرحله ای توضیح میدهیم.

 • ابزار و متریال مورد نیاز
 • ابزارهای دستی و قدرتی
 • ابزار تخصصی کار با سردخانه
 • شیلنگ های رابط گیج و اتصالات  منیفولد
 • سیلندر کپسول نیتروژن خشک
 • نشت یاب الکترونیکی کالیبره شده
 • تنظیم کننده نیتروژن با شیر فلکه و گیج فشار
 • اتصالات لوله و شیرهای یکطرفه

 

نشت یابی سردخانه فریونی

 


مراحل نشت یابی سردخانه فریونی


 1. کلید ورودی برق سردخانه را قطع کرده و روی تابلوی آن برچسب اعلان زده شود.
 2. در نشت یابی سردخانه حتما باید کالاهای سردخانه تخلیه شود.
 3. در سردخانه های بزرگ باز بودن مسیر لوله کشی کافیست و نیازی به تخلیه کامل نیست.
 4. شیلنگ را به شیر ریسیور کندانسور وصل کنید.
 5. فریون داخل سیستم را توسط ریکاوری جمع کنید.
 6. مقداری فریون به اندازه psi 10 در داخل سیستم باقی بگذارید جهت شناسایی توسط نشت یاب.
 7. شیرهای توپی را روی تمام اتصالات تخلیه خط فریون نصب کنید.
 8. گیج فشاری را نصب کنید که بتواند 2 psi یا افزایش ریزتر را در یکی از اتصالات نشان دهد.
 9. تنظیم کننده نیتروژن را روی مخزن نیتروژن نصب کنید.
 10. شلنگ مشترک را از منیفولد به تنظیم کننده سیلندر نیتروژن وصل کنید.
 11. شیلنگ سمت بالا را به اتصال تخلیه وصل کنید.
 12. نیتروژن را به مدت 5 دقیقه به آرامی از طریق بسته های لوله تخلیه کنید تا مطمئن شوید که مبرد کمی داخل سیکل فریون باقی مانده است. اگر سردخانه دارای چند اواپراتور است، مطمئن شوید که نیتروژن را به روشی تخلیه کنید که اطمینان حاصل شود.که جریان دارد از همه مسیرها میگذرد.
 13. مخزن نیتروژن را ببندید و اجازه دهید فشار در بسته به اتمسفر کاهش یابد.
 14. تنظیم آشکار ساز مبرد بر روی 0.1 اونس در سال قرار دهید.
 15. اگر مبرد شناسایی شد، تصفیه نیتروژن را برای 5 دقیقه دیگر ادامه دهید و جریان تخلیه را دوباره بررسی کنید. اگر مبرد در جریان باقی می ماند، سرو ته اواپراتور و کندانسور را بررسی کنید و نشتی لوله ها و اتصالات روی لوله را آزمایش کنید. تمام لوله و اتصالاتی که نشتی دارند را تعمیر و رفع عیب کنید. شناسایی با استفاده از نشت یاب الکترونیک بهترین شیوه پیدا کردن نشتی های ریز میباشد.
 16. تمام اتصالات تخلیه و هواکش را ببندید.
 17. شروع تایمر.
 18. پس از گذشت یک ساعت، دریچه های تخلیه اتصالات را باز کرده و کاوشگر نشت یاب را در اتصال قرار دهید.
 19. اگر نشتی تشخیص داده شد، مراحل 15 و16 را تکرار کنید. اگر پس از آزمایش دوم نشتی تشخیص داده شد، سر و ته کندانسور اواپراتور را بررسی و تست نشت لوله ها تمام نشتی های شناسایی شده را با استفاده از بهترین روش های میدانی تعمیر و ترمیم کنید.
 20. فرآیند تست نشتی/تعمیر نشتی ها را تا زمانی که پس از فاصله یک ساعته هیچ ماده مبردی شناسایی نشود ادامه دهید. تا مطمئن شوید سیستم به طور کامل گازبند و بدون نشتی میتواند کار کند.

 

مراحل نشت یابی سردخانه