تعمیر و راه اندازی چیلر اسکرال

18 اسفند 1400 مدیر سایت

چیلر برای سرد کردن محیط ما به دستگاهی نیاز داریم که دمای هوای محیط را کاهش دهد و یا توانایی...

تعمیر و راه اندازی چیلر اسکرو

18 اسفند 1400 مدیر سایت

چیلر اسکرو در تعمیر چیلر باید بدانید که به طور کلی از 4 بخش اصلی کمپرسور، کندانسور، شیرانبساط و اواپراتور...

تعمیر و راه اندازی چیلر پیستونی

18 اسفند 1400 مدیر سایت

  چیلر دستگاه های سرد کننده برای مصارف مختلف ساخته شده اند و کاربری آنان با توجه به نیاز طراحی...