تعمیر و راه اندازی چیلر اسکرو

18 اسفند 1400 مدیر سایت

چیلر اسکرو در تعمیر چیلر باید بدانید که به طور کلی از 4 بخش اصلی کمپرسور، کندانسور، شیرانبساط و اواپراتور...

تعمیر و راه اندازی چیلر پیستونی

18 اسفند 1400 مدیر سایت

  چیلر دستگاه های سرد کننده برای مصارف مختلف ساخته شده اند و کاربری آنان با توجه به نیاز طراحی...

تعمیر چیلر هوا خنک

15 اسفند 1400 Meysam Seyjani

تعمیر چیلر هوا خنک چیلر تراکمی که کندانسور آن هوایی است، کندانسور هوا خنک نام دارد. تعمیر چیلر هوا خنک...