نصب و راه اندازی چیلر

نصب چیلر و راه اندازی چیلر تراکمی بخشی از خدمات چیلر بوده که باید در استاندارد ترین حالت ممکن انجام گیرد تا در ادامه، کمتر به خدمات تعمیر چیلر نیاز پیدا کنید. چیلری که با کیفیت بالایی نصب و راه اندازی شود، با صرف کمترین هزینه خدمات سرویس چیلر می توانید سالها بدون کوچک ترین ایراد و خرابی از آن بهره برداری نمایید. با رعایت برنامه زمان بندی شده سرویس چیلر، کیفیت چیلر شما تا سال ها پس از نصب نیز، حفظ خواهد شد.

نصب و راه اندازی چیلر

در صورتی که چیلر شما خانگی باشد، در شروع فصل گرما، شما نیاز به راه اندازی چیلر خانگی خود پیدا خواهید کرد که شامل مراحلی همچون، سرویس تابلو برق چیلر، نشت یابی چیلر و اسید شویی چیلر است که باید توسط افراد تحصیلکرده و مجرب به خوبی اجرا و مورد بهره برداری قرار گیرد. پس از نصب چیلر و یا تعمیر آن، جهت استفاده از چیلر، باید چیلر را راه اندازی و روشن کرد.


در صورتی که به خدمات نصب چیلر و یا راه اندازی چیلر خانگی و صنعتی نیاز دارید، با مجموعه آرسان سرویس تماس بگیرید. آرسان سرویس خدمات مربوط به چیلر را گارانتی می کند. تلفن : 09192002194


 

آخرین بروزرسانی : 18 اردیبهشت 1402

موارد احتیاطی در نصب و راه اندازی چیلر

 • چیلر آب خنک مصارف صنعتی طراحی شده است. این نوع دستگاه ها به دلیل وجود مکانیزم هاي کنترلی حساس و تجهیزات الکتریکی نباید در فضاي آزاد نصب شوند، آنها باید در فضاي بسته نصب شوند.
 • قبل از نصب راه اندازي و تعمیرات بر روي چیلر افرادی که مشغول در پروژه می باشند باید با دستورالعمل و همینطور شرایط و سوابق پروژه مربوط آشنا باشند.
 • اگر از دستگاه ها در محدوده کارکرد استفاده شود در هنگام نصب، راه اندازي و تعمیرات ایمنی بالایی را مهیا می کنند.
 • این دستورالعمل اطلاعات موردنیاز براي آشنایی با سیستم کنترل قبل از شروع به راه اندازي دستگاه را ارائه می کند. روند ارائه مطالب به گونه اي است که با روند مراحل نصب، راه اندازي و نگهداري دستگاه متناسب است.
 • همواره از رعایت اصول ایمنی، شامل موارد ذکر شده در این دستورالعمل، اطمینان حاصل کنید. لباس ایمنی بپوشید کفش و دستکش و عینک محافظ بزنید از ابزار مناسب استفاده کنید و از تکنسین هاي معتبر و متبحر استفاده کنید.
 • رعایت قوانین محلی الزامی است.

راه اندازی چیلر با آرسان سرویس

 

ایمنی در زمان نصب و راه اندازی چیلر

چیلر تنها باید براي افراد مجاز و آموزش دیده براي تعمیر و بازرسی قابل دسترسی باشد. تجهیزات محدود نمودن دسترسی باید توسط خریدار تهیه و نصب گردد. پس از دریافت دستگاه، زمانی که دستگاه آماده نصب یا نصب مجدد است و قبل از راه اندازي، دستگاه باید براي یافتن صدمات احتمالی مورد بازبینی قرار گیرد.  مدارات خط فریون را به خصوص براي یافتن تغییر مکان لوله ها در اثر ضربه بازرسی نمایید. در صورتی که مشکوك هستید آزمایش نشت مبرد انجام شود یا با کارخانه سازنده مشورت نمایید. اگر به دستگاه صدمه وارد شده بود، سریعا به متصدي حمل و نقل اطلاع دهید.

تا قبل از نصب دستگاه در جاي خو,  بسته بندي دستگاه را باز نکنید. در صورتیکه که شاخک لیفتراك در محل و جهت مشخص قرار داده شود، دستگاه را می توان با لیفتراك حمل نمود. دستگاه را می توان با قلاب بلند کرد، باید قلاب به نقاط مشخص بر روي دستگاه متصل شود. طراحی دستگاه به گونه اي نیست که بتوان از بالاي دستگاه آن را بلند نمود. همواره از دستورات و نقشه هاي تایید شده براي بلند کردن دستگاه استفاده کنید و از زنجیر و قلاب با ظرفیت مناسب استفاده نمایید.

در صورتیکه موارد فوق رعایت نشوند احتمال آسیب رسیدن به دستگاه یا جان افراد وجود دارد تحت هیچ شرایطی ادوات ایمنی را نپوشانید، از جمله شیر اطمینان مدار آب و مدارهاي مبرد. قبل از راه اندازي دستگاه نصب صحیح شیرهاي اطمینان را بررسی کنید. تنها زمانی می توان شیر اطمینان را جدا نمود که احتمال آتش سوزي وجود نداشته باشد. جدا ساختن شیر اطمینان توصیه نمی شود و عواقب آن بر عهده استفاده کننده است.

اگر دستگاه در محیط بسته نصب شده است، شیر اطمینان باید به لوله هاي خروجی متصل باشد که مبرد را به فضایی دور از افراد یا هواي تغذیه ساختمان تخلیه کند. شیرهاي اطمینان را به صورت دوره اي بازبینی نمایید. در مسیر تخلیه کفشور نصب کنید تا از جمع شدن آب باران در نزدیکی شیر تخلیه جلوگیري شود.

از تعویض مناسب هوا مطمئن شوید زیرا مبردفریون سرمازا سنگینتر از هوا است و با جایگزین شدن به جاي اکسیژن احتمال خفه شدن افراد را ایجاد می کند. مواد مورد استفاده می توانند ناراحتی در چشم و پوست ایجاد کنند. تجزیه مواد ترکیبات خطرناك تولید می کند.

 

موارد ایمنی پس از راه اندازی چیلر

مهندسانی که بر روي اجزاي برقی یا مکانیکی کار می کنند باید آموزش دیده و مجاز به انجام تغییرات باشند. تمام تعمیرات مکانیکی باید توسط تعمیرکار مجاز و آموزش دیده صورت پذیرد. تعمیر کار باید با اجزا و روش نصب کاملا آشنا باشد. جوشکاري باید توسط فرد متخصص انجام پذیرد. هر گونه دستکاري (باز و بسته نمودن) شیرهاي کمپرسور باید توسط مهندس مجاز تنها در مواقعی که دستگاه خاموش است انجام بگیرد.

نکته : هیچگاه در زمان خاموش بودن دستگاه شیر خط مایع نباید بسته باقی بماند، زیرا ممکن است مایع مبرد بین شیر مایع و شیر انبساط به دام بیافتد شیر مایع در خط مایع و قبل از فیلتر درایر نصب می شود). در هنگام انجام هر گونه تعمیرات تعمیرکار باید از دستکش، کفش و البسه ایمنی استفاده نماید).

هیچگاه وقتی دستگاه روشن است روي آن کار نکنید. هیچگاه تا زمانی که برق اصلی دستگاه قطع نشده است روي اجزاي الکتریکی کار نکنید. در هنگام عملیات تعمیر و نگهداري مدار برق قبل از دستگاه را قطع و قفل کنید. اگر وقفه اي در کار تعمیر پیش آمد قبل از شروع به کار مجدد از بدون برق بودن مدارها اطمینان حاصل نمایید. در تمام طول عمر دستگاه بازرسی و آزمایشها باید مطابق قوانین و استانداردهاي مربوطه انجام پذیرند.

حداقل سالانه یکبار تجهیزات ایمنی را بازبینی کنید و از عملکرد صحیح آنها مطمئن شوید، اگر محیط خورنده است تعداد بازبینی را افزایش دهید. به طور پیوسته دستگاه را از لحاظ وجود نشت بررسی و تعمیرات لازم را انجام دهید. به طور پیوسته لرزش دستگاه را بررسی کنید، لرزش باید همانند زمان راه اندازي دستگاه باشد. قبل از باز کردن مدار مبرد با توجه به فشار سنج، مبرد را تخلیه کنید. در صورتی که مدار مبرد کمتر از یک روز باید باز بماند تمام ورودي ها را ببندید و اگر از یک روز بیشتر طول می کشد با گاز نیتروژن مدار را شارژ نمایید.

بررسی هاي اولیه

 

بررسی اداوات تحویلی در نصب و راه اندازی چیلر

در هنگام تحویل دستگاه را از حیث صدمات و یا کم و کاستی اجزا مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که ایرادي وجود داشت به سرعت شرکت حمل و نقل را در جریان قرار دهید

مطمئن شوید دستگاه تحویلی مطابق سفارش است، پلاك دستگاه را بررسی کنید.

پلاك دستگاه باید حاوي مشخصات ذیل باشد:

 • شماره مدل
 • شماره سریال
 • مبرد مورد استفاده
 • شارژ مبرد
 • حداقل و حداکثر فشار مخازن
 • ولتاژ، فرکانس و فاز
 • جریان نامی دستگاه

به طور دوره اي در تمام مدت کارکرد، دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد تا از صدمه نخوردن آن مطمئن شد. در صورت نیاز قطعات صدمه دیده باید تعمیر یا تعویض شوند.

 

بررسی هاي قبل از راه اندازی

پیش از راه اندازي مدار تبرید تمام مراحل نصب، شامل خود مدار تبرید باید با نقشه ها، نقشه هاي ابعادي، لوله کشی ها و سیم کشی برق و تجهیزات اندازه گیري مطابق باشد. تمام مراحل نصب باید مطابق قوانین ملی و محلی انجام پذیرند.

 

بررسی های ظاهری چیلر تراکمی

تمام موارد نصب را با نقشه هاي مدار سرمایشی و مدار برقی مقایسه نمایید.

 • تمام اجزا را از لحاظ تناسب با مشخصات طراحی بررسی نمایید.
 • تمام مدارك مربوط به ایمنی تجهیزات در دسترس باشند.
 • تمام تجهیزات ایمنی و حفاظت در محل خود نصب شده اند.
 • مسیر و فضاي دسترسی در اطراف دستگاه را بررسی نمایید.
 • تهویه هوا در اتاق تجهیزات به اندازه کافی وجود دارد.
 • تجهیزات حساس به نشت مبرد وجود داشته باشند.
 • بررسی نمایید تجهیزات یا تمهیدات جلوگیري از ورود گازهاي مبرد مضر به اتمسفر در نظر گرفته شده باشد.

راه اندازی چیلر تهویه مطبوع

 

دستورالعمل نصب و راه اندازی چيلر

موارد ذيل هنگام نصب چيلر رعايت شوند:

 • دستگاه روي فوندانسيون پيشنهادي طبق نقشه ارائه شده توسط شركت سازنده مستقر گردد.
 • محل قرارگرفتن چيلر روي فوندانسيون را طوري درنظربگيريد كه دسترسي به تابلوي برق آن به راحتي امكان پذير باشد و حتي المقدور از درب ورودي موتورخانه ، تابلوبرق آن ديده شود.
 • محل نصب دستگاه بايد طوري باشد كه در اطراف آن فضاي كافي براي تعمير و سرويس وجود داشته باشد.
 • دريك طرف دستگاه بايد به اندازه حداقل طول يك اواپراتورمحل خالي در نظرگرفته شود تا در صورت لزوم امكان تعمير اواپراتور و يا تعميرات يا رسوب زدائي به طريق مكانيكي كندانسور انجام شود.
 • دستگاه بايد در محل مناسبي از نظر جريان هوا قرار گيرد تا گرماي حاصل از كاركردن دستگاه كمپرسور و كندانسور به بيرون هدايت شود.
 • بعد از قراردادن چيلر روي فونداسيون و قبل ازمحكم كردن پيچ هاي شاسي دستگاه آنرا بايد تراز كرد به طوري
 • كه هر چهار پايه كمپرسور تراز شود .براي تراز كردن دستگاه ميتوان از ورقه هاي نازك آهني درزير ريل ها ضربه گير پايه دستگاه استفاده نمود.
 • چيلر را درفضاي آزاد و بدون سقف نصب نكنيد . محل نصب چيلرها درموتورخانه مركزي وحتي المقدور نزيك
 • كندانسور هوائي باشد.
 • هنگام نصب كندانسورهوايي ، فضاي مناسب جهت سرويس دهي وگردش هو ادرنظرگرفته شود .
 • جهت سهولت در امر برگشت روغن سيستم به كمپرسورها، كندانسورهوايي بايد در ارتفاع بالاتري نسبت به
 • چيلر قرارگيرد.
 • ارتفاع كافي جهت خروج هواي گرم از كندانسورهوائي در نظر گرفته شده و از نصب دستگاه در فضاهاي
 • مسقف جدا” پرهيزگردد.
 • لوله كشي مسي بين كندانسور هوائي وچيلرهوائي براساس كمترين افت فشار ون قشه ارسالي ازشركت
 • سازنده انجام گردد.
 • جهت سهولت در امر سرويس دهي دستگاه كندانسورهوايي ، درمسير ديسشارژ، شيردستي با سايز مناسب
 • نصب گردد.
 • درمسيرلوله كشي ما بين كندانسور هوائي و چيلر هوائي مدار ديسشارژ درمحل هاي مناسب و برحسب نياز
 • استفاده گردد.
 • كوتاهترين مسيرممكن جهت كابل كشي بين كندانسورهوايي وچيلر هوايي ا نتخاب گردد . كابل برق ميبايست به صورت يكپارچه بوده و بدون قطع شدگي باشد.
 • سايز كابل مورد نياز توسط شركت سازنده اعلام ميگردد.

تذكر: جهت نصب دستگاه و انجام لوله كشي هاي ارتباطي از افراد متخصص استفاده نمائيد.

 

راه اندازی چیلر تراکمی

 • یادآوري برخي نكات قبل از راه اندازي
 • هنگام انجام عمليات راه اندازي و تعميرات از وسايل ايمني نظير عينك ، كفش ايمني ، دستكش و كلاه ايمني استفاده شود.
 • ازعملكردمدارفرمان ومدارقدرت دستگاه ،اطمينان حاصل شود.
 • برق ورودي به تابلوي اصلي موتورخانه و تابلوي برق چيلر را كنترل نمائيد كه حتما ” سه فاز 380 ولت و 50 hrtz باشد.
 • درتابلو برق اصلي كنترل شود كه يك عدد كليد مناسب در مسير برق اصلي ورودي به دستگاه قرارداده شده باشد.
 • كليه مدارهاي برقي و سربندي ها را كنترل نمائيد تا در صورتيكه دراثر حمل ونقل شل شده اند آنها را محكم نمائيد.
 • ميزان تنظيم كليه بي متال هاي الكتروموتورها را كنترل نمائيد.
 • كليه كليدها و فيوزهاي مربوط به الكتروپمپها و الكتروموتور فن كندانسور هوايي را كنترل نمائيد تا مطابق استاندارد مناسب با آمپرمصرفي دستگاههاي مذكور باشند.
 • اتصالات كابل ها و موتورها و ديگر دستگاهها را كنترل كنيد كه كاملا” محكم درمحل خود قرارگرفته باشند.
 • بست فنر زير پايه كمپرسور را پس از نصب دستگاه و قبل از راه اندازي برداشته شود فنر لرزه گير زير پايه كمپرسور را در مورد چيلرهائي كه داراي فنر لرزه گير مي باشند تنظيم نمائيد.
 • كليه اتصالات ، لوله ها و شيرآلات راكنترل نمائيد و ازعدم هرگونه نشتي احتمالي در قسمتهاي مختلف اطمينان حاصل فرمائيد.
 • درصورت وجود هواساز در سيستم شيرهاي ورودي و خروجي آب كوئل و شيرسه راهه موتوري را كنترل نمائيد.
 • مدارآب هواگيري شود و درهنگام هواگيري پمپ سيركولاسيون بايد خاموش باشد.
 • 48  ساعت قبل از روشن نمودن دستگاه كليد گرمكن روغن كمپرسورراروشن نمائيد.
 • درصورت اطمنيان ازجهت گردش پمپ مربوط به هواساز فن كوئل ها آن راروشن نمائيد.
 • ده دقيقه پس ازاستارت چيلرنسبت به روشن نمودن هواساز فن كوئل ها اقدام نمائيد.
 • از جريان يافتن آب دركل مدار و مبدلها مطمئن شويد.
 • عملكرد كندانسور هوايي را بررسي كرده و در صورت نياز سطح آن را شستشو نمائيد.
 • مدار آب اواپراتور را از طريق منبع انبساط و شير تغذيه با آب تميز و فاقد املاح معدني پركنيد.
 • شيرهاي مكش ورانش را در وضعيت كاملا ” باز قرار دهيد.
 • شيرسرويس مدارمايع خروجي ازرسيور را درحالت كاملا” بازقرار دهيد.
 • فن هاي ملخي كندانسور هوائي را بررسي كنيد تا براحتي چرخش نموده و به محافظ فن برخور دنكند . ضمنا” جهت چرخش فن هارانيزبررسي نمائيد.
 • ميزان گريس بلبرينگهاي الكتروموتورهاي كندانسورهوائي راكنترل كنيد .درصورت نياز ضمن باز نمودن
 • قسمت تحتاني قاب الكتروموتور، داخل محل نصب بلبرينگها را از گريس مرغوب پر نمائيد.
 • كندانسورهوائي را با چيلر هوايي اينترلاك نمائيد.
 • مدارات ديسشارژ را توسط گاز ازت تست نموده و ازعدم نشت گازدرسيستم اطمينان حاصل كنيد. ( توجه : جهت تست مدارات حتما” ازمتخصصين مربوطه استفاده نمائيد.)
 • كليه شيرفلكه هاي سيستم تابستاني راكنترل نمائيد در وضعيت كاملا” باز باشند.
 • كليه شير فلكه هاي سيستم زمستاني را كنترل نمائيد تا در وضعيت كاملا” بسته باشد.
 • ميزان آب و وضعيت شناور منبع انبساط بازسيستم تابستاني رابازديد نموده كه در شرايط مطلوب باشند . در صورتيكه منبع انبساط بسته باشد، شيرمتعادل كننده فشاررابازديد نمائيد.
 • نصب فشارسنج بر روي ورودي وخروجي كليه الكتروپمپها توصيه ميشود.
 • جهت انجام عمليات راه اندازي اوليه مي بايست حتما ” ازمتخصصين ماهر و مجرب مورد تائيد استفاده شود و يا عمليات راه اندازي با نظارت انجام پذيرد .

راه اندازی چیلر صنعتی

 

انجام عمليات تست فشار و رفع نشتي احتمالي

بين شير ساكشن و شير ديسشا ژ كمپرسور جهت تبادل و تعادل فشار سيستم ابتدا يك لوله مسي  نصب  مي گردد سپس متعلقات داخل شير يكطرفه راخارج كرده  درپايان مدت تست فشار متعلقات مربوطه شير يكطرفه درمحل خود نصب مي گردند ) سپس تمام شيرهاي كمپرسورها راكاملا ”بازنموده و يك دور بسمت داخل مي بنديم . حال نسبت به آزمايش كپسولهاي ازت اقدام مينمائيم .

جهت جلوگيري ازبروز هرگونه خطرات احتمالي درابتداي كار و اطمينان از وجود گاز ازت داخل كپسول ها حتما ” گازمحتوي كپسولها توسط شعله آتش ميبايست تست شود و سپس ازگازكپسول ازت استفاده گردد هرگز از گاز اكسيژن جهت تست دستگاه استفاده نگردد. لازم به توضيح ميباشدكه گازاكسيژن شعله آتش را زياد و گاز ازت شعله آتش را خاموش ميكند پس ازاطمينان ازگازكپسول آنراتوسط لوله مسي به شير شارژينگ دستگاه متصل نموده و گازازت را به آرامي به سيستم شارژ ميكنيم. جهت جلوگيري ازهدر رفتن گاز ازت وصرفه جوئي درآن ابتدا فشار سيستم را تا 50 بالابرده و سپس توسط محلول نشت یاب كل سيستم نشت يابي ميگردد.

توجه: درصورت عدم نشتي ،دستگاه علامتگذاري وزمان فشارگذاري يادداشت ميگردد . پس ازگذشت مدت 48 ساعت اززمان فشار گذاري ، فشار دستگاه كنترل ودر صورت عدم تغيير فشار در سيستم عمليات راه اندازي صورت ميگردد.

نكته : درصورت وجود نشتي عمليات نشت گيري انجام وپس ازتشخيص ورفع ليك مراحل كار تست فشار، از ابتدا

تكرارميگردد.

 

انجام عمليات تخليه گاز ازت و وكيوم كردن دستگاه

پس ازاطمينان ازعدم نشتي درمدار دستگاه و تست فشار با گاز ازت ، شير شارژينگ دستگاه را بازكرده وگاز ازت را از سيستم تخليه ميكنيم سپس دستگاه پمپ وكيوم را توسط لوله وگيج به شارژينگ دستگاه متصل نموده و وكيوم پمپ را روشن كرده تاسيستم وكيوم گردد . اين عمل را ادامه ميدهيم تا فشار سيستم برحسب محل نصب برسد وكيوم پمپ ميبايست مطابق بامدت زمان مندرج INHG دستگاه وارتفاع ازسطح دريا تاحدود- 28 درجدول مربوطه و مدل چيلر انجام پذيرد تا كل سيستم را وكيوم نمايد .پس ازگذشت مدت فوق شيرسرويس دستگاه رابسته و وكيوم پمپ را از دستگاه جدا نموده وپس ازباز كردن درب دراير فيلترهاي دراير را در محل خود قرارداده و پس از تعويض واشر درب دراير و آغشته نمودن واشر به روغن ، درب دراير در محل خود محكم بسته ميشود. در اين وضعيت مجددا ”وكيوم پمپ را به شيرشارژينگ متصل نموده و قسمت دراير را وكيوم مينمائيم، پس از اطمينان از تخليه كامل هوا از قسمت دراير شير سرويس دستگاه را بازكرده و كل سيستم را كاملا”وكيوم مينمائيم. همچنانكه دستگاه درزمان تست فشار و وكيوم شدن ميباشد ميتوان كابل برق اصلي دستگاه رابه ترمينال مربوطه نصب و آچاركشي پيچهاي مدار برق كمپرسور و تابلوبرق دستگاه ودرصورت وجود لرزه گير در مدارلوله كشي ساكشن و ديسشارژ كمپرسور، تنظيم پيچهاي پايه كمپرسور را انجام داد وسپس برق دستگاه رامتصل نمود .

كليد گرمكن روغن كمپرسور را در اين حالت روشن كرده تاروغن كمپرسور گرم شود و همچنين مدار فرمان دستگاه رابررسي و آزمايش مي نمائيم.

 

شارژ گاز فریون و راه اندازي دستگاه

پس ازانجام عمليات وكيوم بنابه نياز دستگاه گاز فريون كه كارخانه سازنده ميزان آنرا نسبت به نوع دستگاه مشخص كرده است به دستگاه شارژ ميگردد . بطريقي كه كپسول گازفريون 22 راتوسط شيلنگ شارژ به شيرشارژينگ دستگاه متصل كرده وشيركپسول گاز را كمي بازنموده ومهره انتهاي شيلنگ راكمي شل نموده تامقداري گازخارج گردد و سپس مهره رامحكم ميكنيم ( اين عمل رابراي تخليه هواي موجود درشيلنگ انجام ميدهيم ) سپس شير كپسول وشير شارژينگ دستگاه راكاملا ” بازكرده تا گاز فريون وارد دستگاه گردد . جهت تسريع درانجام عمليات شارژ گاز فريون ميتوان كپسول گاز را معكوس نمود تا فريون بصورت مايع وارد سيستم گردد (هرگزكپسول گاز فريون راگرم نكنيد و همچنين هرگز فريون از روي كمپرسورشارژنگردد.

پس ازعمليات فوق لوله تبادل فشارمابين شيرساكشن ديسشارژ كمپرسور را جدا نموده و پس ازاطمينان از باز بودن كامل شيرهاي كمپرسور و گرم بودن روغن كمپرسور و همچنين اطمينان از بازبودن شيرهاي فلكویل اواپراتور وكندانسور و تغيير سيستم گرمائي موتورخانه به سرمايي ، پمپهاي سيركولاسيون آب اواپراتور راروشن و پس از صحت چرخش صحيح آنها و گذشت مدت زمانی و اطمينان از جريان صحيح آب داخل اواپراتور و كندانسور، دستگاه را استارت ميكنيم ، سپس نسبت به تنظيم كنترلهاي مربوطه كنترل فشار هاي پرشر ، لوپر شر، ترموستات ، بي متال و… اقدام ميگردد.

درصورت نياز سيستم به گاز فريون ،كپسول گاز فريون را توسط شيلنگ به شيرشارژينگ متصل كرده و پس از هواگيري شيلنگ ارتباطي شير سرويس دستگاه در مسير خط مايع را بسته و شيرشار ژينگ را باز ميكنيم  و در اين حالت كمپرسور را استارت نموده تا گازفريون از كپسول در كندانسور جمع گردد . پس ازشارژ گاز به ميزان لازم و تكميل عمليات شارژ ، شيرشارژينگ رابسته و شير سرويس را با زمينمائيم و كپسول گازفريون را جدانموده و دستگاه استارت ميگردد.

 

عمليات تعويض روغن كمپرسور

نوع روغن گفته شده بسیار پایدار است و معمولا نیاز به تعویض روغن وجود ندارد. اگر موتور کمپرسور سوخته باشد باید آزمایش اسیدي شدن روغن انجام شود. در صورت نیاز به تعویض روغن سیستم را تخلیه کنید، در سمت مکش فیلتر نصب کنید و اجازه دهید دستگاه چند ساعت کار کند.  فیلتر مکش را برداشته و از دوباره آزمایش کنید. در صورت نیاز روغن را دوباره تعویض و مراحل را تکرار نمایید.

براي تخلیه روغن، روغن را از محفظه موتور کمپرسور و محفظه جدایش روغن تخلیه نمایید. روغنهاي پلی استر به شدت جاذب رطوبت هستند و رطوبت و روغن به آسانی قابل جدا کردن نیستند. بنابراین از تماس روغن با هواي محیط خودداري کنید. با برنامه ریزي قبلی تعمیرات و آماده کردن قطعات لازم، زمان باز بودن دستگاه حداقل زمان ممکن باشد.

پس از گذشت مدت 48 ساعت ازراه اندازي دستگاه و كاركرد كمپرسور و يا در صورت كثيف بودن روغن كمپرسور و لزوم تعويض روغن ، روغن كمپرسور تعويض ميگردد . بدين صورت كه ابتدا كمپرسور راخاموش كرده و شيرهاي ساكشن و ديسشارژ كمپرسور را كاملا ” بسته و گاز داخل كمپرسور را تخليه ميكنيم

دراين وضعيت ظرفي را زير كارتر كمپرسور قرار داه و پيچ تخليه روغن كارتر كمپرسور را باز و روغن كمپرسور ر اباز و روغن كمپرسور راتخليه و درون ظروف ميريزيم . سپس فيلتر روغن وغلاف وپيچ كارتر را از محل خود بيرون آورده و بازديد و با دستمال تميز آنهارا پاك ميكنيم وپس از اتمام تخليه كامل روغن ، غلاف وفيلتر روغن را در محل خود قرارداده و پیچ چتخليه را بسته و محكم مينمائيم . دراين حالت وكيوم پمپ را توسط شيلنگ شارژ و به شير ديسشارژ كمپرسور متصل نموده و كمپرسور را وكيوم مي نمائيم . از طرف ديگر يك شيلنگ شارژ به پيچ كارتر و يا شيرساكشن كمپرسور بسته و طرف ديگر شيلنگ را درون ظرف روغن تميز و نوقرار داده و براثر اختلاف فشار درون كمپرسور و بيرون آن روغن توسط شيلنگ وارد كمپرسور ميگردد.

براساس ظرفيت كارتر كمپرسور و نمايان شدن سطح روغن درسايت گلاس كارتر و روغن ميزان تزريق روغن را كنترل مي نمائيم .و پس ازشارژ روغن ، محلي را كه شيلنگ شارژروغن بسته شده را توسط درپوش بسته وهواي داخل كمپرسور راتوسط وكيوم پمپ كاملا” تخليه ميكنيم . پس از اطمينان ازوكيوم كامل كمپرسور شيرساكشن كمپرسور را كمي باز كرده تا مقداري گاز سيستم وارد كمپرسور گردد و وكيوم شكسته شود.

در اين حالت سريعا ” وكيوم پمپ را خاموش وشيلنگ ارتباطي وكيوم پمپ و كمپرسور راجدانموده ومحل اتصال شيلنگ به کمپرسور را توسط درپوش مسدود مينمائيم بطوري كه ذره اي هوا وارد كمپرسور نگردد . شيرهاي ساكشن و ديسشارژ راكاملا ” بازكرده و كمپرسور را استارت ميكنيم و در اين وضعيت فشار روغن وسطح روغن تست و كنترل ميگردد.

 

اشكالات حين راه اندازي چیلر

 • اگر حين راه اندازي چيلر با اشكالات زير مواجه شديد آنرا فورا ” خاموش كرده و نسبت به رفع آنها اقدامات لازم را به عمل آوريد.
 • ولتاژ برق ورودي به موتورخانه از حد نرمال كمتر باشد.
 • كنترل آنتي فريزعمل نمايد.
 • فشار رانش دائما” در حد بالاتر از ميزان مجاز باشد.
 • كنترل فشارروغن دستگاه را خاموش كند.
 • سطح روغن كمپرسورپائين تراز حد مجاز باشد.
 • كنترل حفاظت سيم پيچ كمپرسور عمل كند.
 • كنترل فاز برق مدارالكتريكي را قطع كرده باشد.
 • پمپ اواپراتورعمل نكند.
 • دستگاه داراي صداي غيرعادي باشد.
 • فن كندانسورهوائي الكتروموتور كارنكند.

 

دستورالعمل سرويس و نگهداري چيلر هوايي

تمام ابزار دقيق كنترل كننده دستگاه چيلر توسط كارخانه سازنده تنظيم شده است، لذا به هيچ عنوان

بدون مشورت با متخصصين كارخانه تنظيم آنها را بهم نزنيد.

درصورتيكه هر يك از كنترلها فرمان قطع بدهند و چيلر خاموش گردد. بجز ترموستات

نشان دهنده آن است كه درقسمتي ازسيستم اشكال وجوددارد، لذا تا اينكه به اشكال مورد نظر پي نبرده و آن را رفع نكرده ايد. دستگاه راروشن ننمائيد. وازتكرارفشاردادن دكمه ریست به اصرار تا رفع عيب نهائي جلوگيري گردد.

توجه : جهت رفع اشكال درسيستم حتما” ازمتخصصين مربوطه استفاده گردد.

 

ما در مجموع از لحاظ کاربری با دو نوع چیلر مواجه هستیم که در اینجا به تفکیک در مورد راه اندازی چیلر تراکمی صنعتی و راه اندازی چیلر تراکمی تهویه مطبوع به تفصیل برایتان توضیح خواهیم داد.

 

راه اندازی چیلر تراکمی تهویه مطبوع

چیلر تراکمی تهویه مطبوع برای خنک کردن هوای ساختمان ها استفاده میشود که شامل ساختمان های اداری , مسکونی , بیمارستان , مرکز خرید و… است. همچنین این چیلر ها از نظر کندانسور به دو مدل هوایی و آبی تقسیم میشوند. چیلری که دارای کندانسور آبی میباشد چیلر آب خنک نامیده میشود و برای خنک کردن آب در گردش کندانسور به دستگاهی به نام برج خنک کننده نیاز داریم ولی در چیلر هوا خنک فن های کندانسور وظیفه خنک کردن کندانسور را بر عهده دارند.

 

راه اندازی چیلر تراکمی تهویه مطبوع با کندانسور آبی

 • سرویس برج خنک کننده
 • شستشوی کندانسور چیلر
 • تغیر فصل سیستم به تابستانی
 • هواگیری خط اواپراتور ( هواساز یا فنکویل )
 • وصل کردن برق چیلر
 • روشن نمودن پمپ های گردشی
 • بررسی تمامی کنترل کننده های چیلر
 • بررسی روغن کمپرسور و گاز چیلر
 • روشن کردن هیتر کمپرسور چیلر
 • استارت زدن چیلر

 

راه اندازی چیلر تراکمی تهویه مطبوع با کندانسور هوایی

 • سرویس فن های کندانسور
 • شستشوی کندانسور هوایی
 • تغیر فصل سیستم به تابستانی
 • هواگیری خط اواپراتور ( هواساز با فنکویل )
 • وصل کردن برق چیلر
 • روشن نمودن پمپ های گردشی
 • بررسی تمامی کنترل کننده های چیلر
 • بررسی روغن کمپرسور و گاز چیلر
 • روشن کردن هیتر کمپرسور چیلر
 • استارت زدن چیلر

 

راه اندازی چیلر تراکمی صنعتی

چیلر هایی که در کارخانجات و صنایع مورد استفاده قرار میگیرند چیلر صنعتی نامیده میشوند. وهمچنین این چیلر ها نیز در دو نوع کندانسور آبی و کندانسور هوایی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

راه اندازی چیلر تراکمی صنعتی با کندانسور آبی

 • سرویس برج خنک کننده
 • شستشوی کندانسور چیلر
 • هواگیری خط اواپراتور ( هواساز با فنکویل )
 • وصل کردن برق چیلر
 • روشن نمودن پمپ های گردشی
 • بررسی تمامی کنترل کننده های چیلر
 • بررسی روغن کمپرسور و گاز چیلر
 • روشن کردن هیتر کمپرسور چیلر
 • استارت زدن چیلر

 

راه اندازی چیلر تراکمی صنعتی با کندانسور هوایی

 • سرویس فن های کندانسور
 • شستشوی کندانسور هوایی
 • هواگیری خط اواپراتور ( هواساز با فنکویل )
 • وصل کردن برق چیلر
 • روشن نمودن پمپ های گردشی
 • بررسی تمامی کنترل کننده های چیلر
 • بررسی روغن کمپرسور و گاز چیلر
 • روشن کردن هیتر کمپرسور چیلر
 • استارت زدن چیلر