راه اندازی چیلر

راه اندازی چیلر تراکمی که بخشی از تعمیرات چیلر به شمار می رود، شامل مراحلی نظیر سرویس تابلو برق چیلر، نشت یابی چیلر و اسید شویی چیلر است که باید توسط افراد تحصیلکرده و مجرب به خوبی اجرا و مورد بهره برداری قرار گیرد. چیلر تراکمی یکی از ماشین های سرمایشی میباشد که برای خنک کردن هوای تهویه مطبوع ساختمان ها و سرد کردن محصولات صنایع مورد استفاده قرار میگیرد. چیلر های تراکمی به دو نوع چیلر صنعتی و چیلر تهویه مطبوع تقسیم میشود که هر کدام دارای کاربردی متفاوت و ساعات کاری مختلفی میباشند.

 

راه اندازی چیلر با آرسان سرویس

 

پس نصب و یا تعمیر چیلر جهت استفاده از چیلر دو روش استارت وجود دارد 1- روشن کردن چیلر و 2- راه اندازی چیلر که هردوی این موارد را به اختصار توضیح میدهیم :

 • روشن کردن چیلر
 • راه اندازی چیلر

ما در مجموع از لحاظ کاربری با دو نوع چیلر مواجه هستیم که در اینجا به تفکیک در مورد راه اندازی چیلر تراکمی صنعتی و راه اندازی چیلر تراکمی تهویه مطبوع به تفصیل برایتان توضیح خواهیم داد.

 


راه اندازی چیلر تراکمی تهویه مطبوع


چیلر تراکمی تهویه مطبوع برای خنک کردن هوای ساختمان ها استفاده میشود که شامل ساختمان های اداری , مسکونی , بیمارستان , مرکز خرید و… است. همچنین این چیلر ها از نظر کندانسور به دو مدل هوایی و آبی تقسیم میشوند. چیلری که دارای کندانسور آبی میباشد چیلر آب خنک نامیده میشود و برای خنک کردن آب در گردش کندانسور به دستگاهی به نام برج خنک کننده نیاز داریم ولی در چیلر هوا خنک فن های کندانسور وظیفه خنک کردن کندانسور را بر عهده دارند.

راه اندازی چیلر تهویه مطبوع

 

راه اندازی چیلر تراکمی تهویه مطبوع با کندانسور آبی

 • سرویس برج خنک کننده
 • شستشوی کندانسور چیلر
 • تغیر فصل سیستم به تابستانی
 • هواگیری خط اواپراتور ( هواساز یا فنکویل )
 • وصل کردن برق چیلر
 • روشن نمودن پمپ های گردشی
 • بررسی تمامی کنترل کننده های چیلر
 • بررسی روغن کمپرسور و گاز چیلر
 • روشن کردن هیتر کمپرسور چیلر
 • استارت زدن چیلر

 

راه اندازی چیلر تراکمی تهویه مطبوع با کندانسور هوایی

 • سرویس فن های کندانسور
 • شستشوی کندانسور هوایی
 • تغیر فصل سیستم به تابستانی
 • هواگیری خط اواپراتور ( هواساز با فنکویل )
 • وصل کردن برق چیلر
 • روشن نمودن پمپ های گردشی
 • بررسی تمامی کنترل کننده های چیلر
 • بررسی روغن کمپرسور و گاز چیلر
 • روشن کردن هیتر کمپرسور چیلر
 • استارت زدن چیلر

 


راه اندازی چیلر تراکمی صنعتی


چیلر هایی که در کارخانجات و صنایع مورد استفاده قرار میگیرند چیلر صنعتی نامیده میشوند. وهمچنین این چیلر ها نیز در دو نوع کندانسور آبی و کندانسور هوایی مورد استفاده قرار میگیرند.

راه اندازی چیلر صنعتی

 

راه اندازی چیلر تراکمی صنعتی با کندانسور آبی

 • سرویس برج خنک کننده
 • شستشوی کندانسور چیلر
 • هواگیری خط اواپراتور ( هواساز با فنکویل )
 • وصل کردن برق چیلر
 • روشن نمودن پمپ های گردشی
 • بررسی تمامی کنترل کننده های چیلر
 • بررسی روغن کمپرسور و گاز چیلر
 • روشن کردن هیتر کمپرسور چیلر
 • استارت زدن چیلر

 

راه اندازی چیلر تراکمی صنعتی با کندانسور هوایی

 • سرویس فن های کندانسور
 • شستشوی کندانسور هوایی
 • هواگیری خط اواپراتور ( هواساز با فنکویل )
 • وصل کردن برق چیلر
 • روشن نمودن پمپ های گردشی
 • بررسی تمامی کنترل کننده های چیلر
 • بررسی روغن کمپرسور و گاز چیلر
 • روشن کردن هیتر کمپرسور چیلر
 • استارت زدن چیلر