تعمیر چیلر هوا خنک چیلر تراکمی که کندانسور آن هوایی است، کندانسور هوا خنک نام دارد. تعمیر چیلر هوا خنک دارای بخش های مختلفی است که در اینجا به...
تعمیر چیلر آب خنک چیلرهای تراکمی در انواع مختلفی طراحی و تولید می شوند، چیلرهایی که کندانسور آن آبی باشد چیلر آبی یا چیلر آب خنک و چیلر هایی...